1. <big id="of951"><ruby id="of951"></ruby></big>
  <track id="of951"><ruby id="of951"></ruby></track>
  <pre id="of951"><del id="of951"></del></pre>
   <acronym id="of951"><label id="of951"></label></acronym>
  1. <acronym id="of951"></acronym><pre id="of951"></pre>
    <p id="of951"><label id="of951"><small id="of951"></small></label></p>

    GI?I THI?U

    Thành l?p n?m 1995, zhuhai kehui Electrical co., LTD. Là m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao tích h?p s?n xu?t R &amp; D, bán hàng và d?ch v?. Trong 28 n?m qua, chúng t?i ?? cam k?t nghiên c?u và phát tri?n ?o l??ng n?ng l??ng ?i?n, xác minh ??ng h? ?o, giám sát ?i?n, d?ng c? ch?ng tr?m và ??ng h? ?o, các s?n ph?m lo?t c?m bi?n ?i?n áp và dòng ?i?n 10 ~ 24KV cho ??n nay, c?ng ty chúng t?i ?? thu ???c t?ng c?ng 12 b?ng sáng ch? Phát Minh, 20 b?ng sáng ch? m? hình ti?n ích và 4 b?ng sáng ch? xu?t hi?n. Ln 2022 chúng t?i ???c ?ánh giá là m?t doanh nghi?p "?? chính xác cao, ??c bi?t m?i" ? t?nh Qu?ng ??ng. S?n ph?m c?a chúng t?i ???c s? d?ng r?ng r?i trong c?ng ty l??i ?i?n, ???ng S?t cao t?c, san bay, d?u, thép c?ng nghi?p hóa ch?t và Than ?á, v. v. và duy trì s? h?p tác lau dài v?i các doanh nghi?p l?n nh? SGCC và CSG và chan thành ph?c v? g?n 10.000 ng??i dùng tuan th? y ??nh ban ??u c?a ??i m?i tích c?c, c?i ti?n liên t?c, t?o ra giá tr? cho khách hàng, Và góp ph?n ?o l??ng n?ng l??ng ?i?n, t?t c? kehui stall th? s? xay d?ng kehui Thành Nhà cung c?p d?ng c? ?o l??ng h?ng nh?t và cung c?p d?ch v? cát S?n ph?m chính xác, ?áng tin c?y cho khách hàng toàn c?u!

    xem thêm

    TIN T?C

    Vi?c x? ly ??ng h? ?o ?i?n th?ng minh t?i ch? r?t ??n gi?n

    2023-05-22 xem thêm

    xem thêm

    亚洲国产日韩欧美在线看片,制服丝袜人妻无码每日,久久久国产99久久国产久首页,国产国语刺激对白毛片一